คุณครูสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ istudent จากลิงก์ด้านล่างค่ะ

http://kolok.ddns.net:9505/istudentm4/index.php?r=dashboard&cate_id=2

 

คุณครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์  จากลิงก์ด้านล่างค่ะ

http://sungaikolok.ac.th/download-document