สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***1,475
2A384
3B3
4O2
รวม1,864

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น