สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***1,385
2A398
3B3
4O2
รวม1,788

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น