สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***1,363
2A427
3AB1
4B5
5O5
รวม1,801

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น