สรุปจำนวนเชื้อชาติ

# เชื้อชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***341
2กัมพูชา1
3จีน1
4ไทย1,458
รวม1,801

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น