สรุปจำนวนเชื้อชาติ

# เชื้อชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***338
2กัมพูชา1
3จีน1
4ไทย1,524
รวม1,864

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น