สรุปจำนวนเชื้อชาติ

# เชื้อชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***339
2กัมพูชา1
3จีน1
4ไทย1,538
รวม1,879

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น