สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***84
2คริสต์139
3พุทธ947
4อิสลาม631
รวม1,801

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น