สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***72
2คริสต์146
3พุทธ999
4อิสลาม647
รวม1,864

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น