สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1มัธยมศึกษาปีที่ 199149248
2มัธยมศึกษาปีที่ 2104131235
3มัธยมศึกษาปีที่ 3189183372
4มัธยมศึกษาปีที่ 470182252
5มัธยมศึกษาปีที่ 596173269
6มัธยมศึกษาปีที่ 6166321487
รวม:7241,1391,863

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น