สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1มัธยมศึกษาปีที่ 1000
2มัธยมศึกษาปีที่ 2000
3มัธยมศึกษาปีที่ 3371439810
4มัธยมศึกษาปีที่ 4000
5มัธยมศึกษาปีที่ 5181735
6มัธยมศึกษาปีที่ 6306649955
รวม:6951,1051,800

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น