สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1มัธยมศึกษาปีที่ 1000
2มัธยมศึกษาปีที่ 299149248
3มัธยมศึกษาปีที่ 3299323622
4มัธยมศึกษาปีที่ 4000
5มัธยมศึกษาปีที่ 570182252
6มัธยมศึกษาปีที่ 6262494756
รวม:7301,1481,878

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น