เนื้อหา : หมวด เริ่มต้นระบบ


เข้าระบบ,login,ผู้ดูแลระบบ,เริ่มต้นโปรแกรม,เริ่มใช้งาน

ตัวอย่างการเข้าสู่ระบบ
โดย
กรอก URL (เหมือนเข้าเว็บไซต์ทั่วๆ ไป) โดย URL จะได้รับจากเจ้าที่ที่ติดตั้งระบบ

ตั้งค่าโรงเรียน,ชื่อโรงเรียน,ชื่อผอ,ชื่อผู้อำนวยการ

กำหนดชื่อผู้อำนวยการ, ที่อยู่, สัญลักษณ์ของสถานศึกษา

ตั้งค่า,sms,กำหนด sms,เปิดระบบ sms,ประเมินครู,ลงทะเบียน

ตั้งค่าเริ่มต้นระบบ, เปิดระบบประเมินครู, เปิดระบบลงทะเบียนกิจกรรม และลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี กำหนดรูปแบบผลการเรียน กำหนดการส่ง SMS ตั้งค่า SMS 

 

แนะนำ,หน้าจอ,การใช้งาน

แนะนำหน้าจอเบื้องต้นของระบบ ในที่นี้เข้าระบบด้วยระบบ ผู้ดูแลระบบ

โดยเมนูในแต่ละระบบจะแสดงจำนวนเมนูที่แตกต่างกัน ตามสิทธิ์ การใช้งานของแต่ละระบบ

ลงทะเบียนเรียน,วิชากิจกรรม,วิชาเลือกเรียน

เปิดวิชากิจกรรม

การทำงานคล้ายๆ กับวิชาเลือกเรียน ต่างกันตรงประเภทเท่านั้น

ลงเวลา,ข้อมูลลงเวลา,ลงเวลากิจกรรม,ลงเวลามาเรียน

สรุปข้อมูลลงเวลาประจำวัน

สำคัญมากต้องอ่าน

โปรแกรม iStudent รองรับการลงเวลา อยู่ 2 รูปแบบ
1. กรอกข้อมูลลงเวลาเอง ผ่านเมนูดังภาพด้านล่าง


2. ลงเวลาจากอุปกรณ์ภายนอก เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องอ่านบาร์โค้ด, เครื่องอ่านบัตร RFID
3. 
การลงเวลาผ่านระบบ ระบบบันทึกลงเวลา หรือระบบสแกนบัตรลงเวลา (ระบบนี้ใช้คู่กับบัตร RFID) (รูปด้านล่าง)

 สถานศึกษาส่วนใหญ๋นิยมใช้วิธีที่ 2 และ 3 เพราะสะดวกและรวดเร็ว

ซึ่งหากลงเวลาด้วยวิธีที่ 2 จะต้องมีการ สรุปข้อมูลลงเวลาประจำวัน เพื่อที่ระบบจะได้รู้ว่าเวลานั้นๆ จะนำไปใช้กับกิจกรรมใด
การสรุปข้อมูลลงเวลาประจำวันสามารถทำก่อน หรือหลังลงเวลา หรือทำซ้ำก็ได้ ระบบจะปรับปรุงข้อมูลให้ ดังนั้นสามารถทำได้เรื่อยๆ ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลว่า ข้อมูลจะผิดพลาด
แนะนำว่าให้งานกิจกรรมทำการประมวลผลเวลาทุกๆ วัน